Egyéb

Vásárlási Feltételek

Tartalomjegyzék: Vásárlási feltételek Regisztráció Megrendelés Fizetési módok Szállítási feltételek Törzsvásárlói rendszer Reklamáció Elállás

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk. 

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (https://www.whiskynet.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://www.whiskynet.hu/vasarlasi_feltetelek_712 és letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható az alábbi linkről: https://www.whiskynet.hu/aszf.pdf 

SZOLGÁLTATÓ ADATAI 

A szolgáltató neve: WhiskyNet Kft. 
A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 2000 Szentendre, Kovács László u. 21. 
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@whiskynet.hu 
Cégjegyzékszáma: 13-09-111910 
Adószáma: 13906133-2-13 
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Budapest Környéki Törvényszék 
Telefonszáma: 06205151515 

Telefonos ügyfélszolgálati ideje: 
Hétfőtől péntekig: 8.30-16:30 óráig 
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-140571/2018. 
A szerződés nyelve: magyar 
Statisztikai számjele: 13906133-5225-113-13 
Működési engedélyének száma: B516/2010 
Engedélyező hatóság: Szentendre Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: 
Médiacenter Hungary Kft. 
Székhelye: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6. 
Postacíme: 6001 Kecskemét, P f. 588. 
Telefonszám: +36 76 506 618 
E-mail: mediacenter@mediacenter.hu 

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 

1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. 
 
2. A jelen Szabályzat 2018. február 27. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. 
 
3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak-, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére. 
 
4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.  

REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS 

1. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul. 
 
2. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. 
 
3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.  

4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.  

MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE 

1. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. 
 
2. A termékismertetőben az egyes italféleségek mellett feltüntetésre kerül az űrtartalmuk, valamint alkoholos termékek esetében az alkoholtartalmuk is. 
 
3. A termékeknél feltüntetésre kerülnek az egységárak is Ft/ml-ben, megfelelve a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 4.§-ának. Nem vagyunk kötelesek azonban feltüntetni az egységárat az egy csomagban lévő, készletben értékesített, továbbá a különleges díszcsomagolású termékeink esetében. 
 
4. A WhiskyNet webshopjában vásárolt árukat nem lehet tovább értékesíteni. Kereskedelmi partnerek számára egyedi kondíciókat kínálunk, ezért ilyen irányú érdeklődés esetén kérjük, vegyék fel velünk a közvetlen kapcsolatot a fent, illetve a 'Kapcsolat' menüpont alatt megadott telefonon vagy e-mailben. 
 
5. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt. 
 
6. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja a Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.  
 
7. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. 
 
8. Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő. 

RENDELÉS MENETE ÉS FIZETÉSI, SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK: 

1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba/vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást. 

2. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja. 

3. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „Megnézem a kosár oldalt” ikonra kattintva. 
 
4. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „Törlés” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a „Megveszem” ikonra kattint Felhasználó. 
 
5. Felhasználó megadja az elérhetőségeit vagy regisztrál. (Regisztráció nélkül is van lehetőség a vásárlásra.) Ez követően továbbmegy a szállítási módokhoz. 
 
5.1. Szállítási módok és információ: A felhasználó több szállítási mód közül választhat. Személyes átvétel üzleteink egyikében; Átvétel Pick Pack ponton; Házhoz szállítás egy megadott címre, MPL csomagpontra szállítás.

A következőkben a választható szállítási módokat és a hozzájuk tartozó fontos információkat ismertetjük. 

Személyes átvétel: A felhasználó személyesen veheti át rendelését az általa kiválasztott mintaboltunkban, a visszaigazoló e-mailben jelzett időintervallumban. A rendelés feldolgozása rendszerint 1-2 munkanapot vesz igénybe a rendelés leadásától és visszaigazolásától számítva. A felhasználó egy automata e-mailt kap, amikor rendelése átvehető a kiválasztott üzletünkben. A személyes átvételi mód díjtalan, azaz 0.- (nulla) forint. 

Figyelem: Szigorúan csak 18. életévüket betöltött megrendelőket tudunk kiszolgálni, azaz kollégáink kétség esetén a megrendelő életkorának igazolását kérheti az áru átadása előtt.A személyes átvétellel rendelt termékeket, a visszaigazolástól számított 1 hétig őrizzük meg. Ezután a rendelés automatikusan, jelzés nélkül törlésre kerül. Amennyiben a rendelés előre utalással vagy online-bankkártyás fizetéssel lett rendezve, a rendelés törlését egyeztetés előzi meg, amit a WhiskyNet kollégája folytat a vásárlóval. 

Átvétel Pick Pack ponton: A felhasználó személyesen veheti át rendelését kiválasztott Pick Pack ponton. A szállítási mód kiválasztását követően, a felhasználó megadja, melyik átvételi ponton szeretné átvenni a csomagot. A Pick Pack pont díja bruttó 990,-Ft az ország bármely átvételi pontjára, de a bruttó 20.000,-Ft feletti megrendelések esetében a szolgáltatás díját a WhiskyNet Kft. Állja. A bruttó 20.000,- Ft érték alatti megrendelések esetén a Pick Pack ponton történő átvétel díja felszámolásra kerül. 

A rendelés csomagpontra érkezéséről a megrendelő sms formájában értesül. A Pick Pack pontra kért rendelések, a rendelés leadásától számított 4-5. munkanapon érkeznek meg. 

Figyelem! Szigorúan csak 18. életévüket betöltött megrendelőket tud a Szolgáltató kiszolgálni, azaz a Pick Pack pont munkatársai kétség esetén a megrendelő életkorának igazolását kérheti az áru átadása előtt. 18 év alatti ügyfélnek nem adják át a csomagot. 

Házhoz szállítás Futárszolgálattal: A felhasználó kérheti a rendelését egy általa megadott címre, ahova partnerünk, a Sprinter Futárszolgálat szállítja a csomagot. 

Kizárólag belföldi megrendeléseket áll módjában a Szolgáltatónak elfogadni. 

A házhoz szállítás díja bruttó 1.690,-Ft az ország bármely területére, de a bruttó 20.000,-Ft feletti megrendelés esetén a szállítás ingyenes. 

Figyelem! Szigorúan csak 18. életévüket betöltött megrendelőket tud Szolgáltató kiszolgálni, azaz a futár kétség esetén a megrendelő életkorának igazolását kérheti az áru átadása előtt. 18 év alatti személynek szeszes ital tartalmú csomagot nem adhat át a futár. 

MPL csomagpontra szállítás: A felhasználó személyesen veheti át rendelését kiválasztott MPL csomagponton. A szállítási mód kiválasztását követően, a felhasználó megadja, melyik átvételi ponton szeretné átvenni a csomagot. Az MPL szállítási pont díja bruttó 990,-Ft az ország bármely átvételi pontjára, de a bruttó 20.000,-Ft feletti megrendelések esetében a szolgáltatás díját a WhiskyNet Kft. állja. 

MPL házhoz szállítás: A házhoz szállítás díja bruttó 1.690,-Ft az ország bármely területére, de a bruttó 20.000,-Ft feletti megrendelés esetén a szállítás ingyenes. 

Figyelem! Szigorúan csak 18. életévüket betöltött megrendelőket tud a Szolgáltató kiszolgálni, azaz a Pick Pack pont munkatársai kétség esetén a megrendelő életkorának igazolását kérheti az áru átadása előtt. 18 év alatti ügyfélnek nem adják át a csomagot.  

Bruttó 500.000,-Ft értéket meghaladó rendelések kiszállítását a rendszer biztonsági okokból automatikusan nem fogadja el, de telefonos egyeztetés alapján van lehetőség a kiszállítás megszervezésére. 

A Futár maximum háromszor kísérli meg telefonon felvenni Felhasználóval a kapcsolatot, hogy az árut olyan időpontban szállítsa, amikor az megfelelő. Ha nem jár sikerrel az árut visszaszállítja a Szolgáltató számára. Szolgáltató további 1 hétig próbálja meg a kapcsolatfelvételt, aztán a megrendelést törli a rendszerből. 

ZÖLD HÉTFŐ: Minden hónap első hétfője ZÖLD HÉTFŐ (kivéve a január első hétfője, illetve egyéb ok miatt módosított időpontok), így, ha az aznap leadott rendelés összértéke eléri a 7.500 Ft-ot, csomagját ingyen szállítjuk. Miután az ügyfél kiválasztotta a számára megfelelő szállítási módot, továbbmegy a számlázásifizetési módokhoz

5.2 Számlázási módok: Felhasználó itt tudja megadni a számlázási adatokat. Kérjük, különösen figyeljen rá, ha céges számla kiállítását kéri! Ez esetben meg kell adnia a cég nevét, címét, adószámát. Az ügylet a rendelés és számlázás folyamatával valósul meg, ezt tekintjük a vevő nyilatkozatának. Utólag nem áll módunkban cégnévre szóló számlát kiállítani!  

Miután az ügyfél kiválasztotta a számára megfelelő számlázási módot, továbbmegy a fizetési módokhoz

5.3. Fizetési módok: A felhasználó három fizetési mód közül választhat. Bankkártyás fizetés; Banki átutalás; Utánvétel. 


Bankkártyás fizetés: Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató, az OTP Bank (simple pay) biztonságos szerverén keresztül. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére. 

Banki átutalás: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét 5 napon belül köteles átutalni a következő számlaszámra: WhiskyNet Kft. 11742087-20081249. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére. 

Fizetés utánvétellel: Utánvétes fizetés esetében a rendelés átvételénél kell fizetnie a felhasználónak. Személyes átvételnél készpénzzel és bankkártyával egyaránt lehet fizetni. 

Kiszállítás esetén az utánvétes fizetés csak készpénzzel egyenlíthető ki. Miután az ügyfél kiválasztotta a számára megfelelő Fizetési módot, tovább lép a rendelés véglegesítéséhez

5.4. Rendelés véglegesítése: Felhasználónak itt van lehetősége bármilyen megjegyzést közölni Szolgáltató vagy Futár részére. Itt is feliratkozhat hírlevelünkre, amely természetesen nem kötelező érvényű. Az Adatvédelmi Nyilatkozat és ÁSZF elfogadása nélkül viszont kötelező, tehát csak akkor tudja véglegesíteni rendelését, ha a megfelelő jelölőnégyzetet bejelöli. 

6. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést vagy elállhat a szerződéstől. 
 
7. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát (és ha tartozik a termékhez, a jótállási jegyet) a csomag tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni és a termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni; sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.  
 
8. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”Rendelés leadása” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését; előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, a képernyő jobb oldalán lévő “Összegzés” és “Részletek” ablakban. Egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát e-mailben jelezheti vevőszolgálatunknak. 
 
9. Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik. 
 
10. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe Felhasználó be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majd megnyomja a „frissítés” gombot. Amennyiben törölni kívánja Felhasználó a kosárban található termékeket, akkor az „X” „törlés” gombra kattint. A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére.  
 
11. Felhasználó e-mailben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni. 
 
12. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről. 

13. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS 

13.1. A megrendelések feldolgozása központi raktárunkban és irodánkban történik, munkaidőben (9:00-17:00) A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására. Amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését. 

13.2. Általános teljesítési határidő a visszaigazolástól számított 2-5 munkanapon belül. (Ez kiemelt napok esetén pl. Black Friday, Karácsony, stb. hosszabb időt is igénybe vehet.) 

  
14. Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles. 
 
15. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta. 
 
16. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, a felek eltérő megállapodásának hiányában, az eladó (jelen ÁSZF szerint: Szolgáltató) a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a vevő (Felhasználó) rendelkezésére bocsátani a dolgot. 
 
17. Az Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni. 
 
18. A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha 
a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy 
b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni. 

19. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.  

 
ELÁLLÁS JOGA 

1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap. 
 
2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. 
 
3. Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát. 
 
4. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését. 
 
5. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli. 
 
6. Nem illeti meg az elállási jog a Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak. 
 
7. A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát 
 
a.)a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti; 
b.) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ; 
c.) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; 
d.) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; 
e.) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; 
f.) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor; 
g.) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából; 
h.) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; 
i.) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével; 
j.) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében; 
k.) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki; 
l.) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát. 
 
8. Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is. 
 
9. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. 
 
10. Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni. 
 
11. Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül. 
 
12. Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. 
 
13. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.  
 
14. A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. 
 
15. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. 
 
16. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), telefonon, vagy akár személyesen is. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Szolgáltató részére.  
 
17. A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. 
 
18. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el. 
 
19. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el. 
 
20. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken. 
 
21. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg. 
 
22. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e. 
 
23. Elállási jog gyakorlásának a menete: 
 
23.1. Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni. 
 
23.2. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email,lletve a fax küldésének idejét veszi figyelembe. 
 
23.3. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.  
 
23.4. A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. 

23.5. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal. 

JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG 

Hibás teljesítés


A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. 

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el. 

Több szavatossági jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg. 

Vállalkozásnak minősülő Felhasználó: olyan személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el. 

  
Kellékszavatosság  
 
1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?  
 
Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.  
 
2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?  
 
Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.  
 
3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?  
 
Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.  
 
4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?  
 
Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.  
 
5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?  
 
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.  
 
Termékszavatosság  
 
6. Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?  
 
Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.  
 
7. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?  
 
Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.  
 
8. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?  
 
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.  
 
9. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?  
 
Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.  
 
10. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?  
 
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.  
 
11. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?  
 
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:  
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy  
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy  
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.  
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.  
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.  
 
Jótállás  
 
12. Milyen esetben élhet a Fogyasztó a jótállási jogával?  
 
Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles, ha a felhasználó fogyasztónak minősül. 
 
13. Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján? 
 

A jótállás időtartama: 

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, 
b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év, 
c) 250 000 forint eladási ár felett három év. 
E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár 

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. 

Amennyiben a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. 

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a Szolgáltató székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. 

Jótállási igénye alapján a jogosult választása szerint 

i.)   kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy 
ii.)    az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (...) nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. 

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 

Törekedni kell a 15 napra 

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 9/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 5. §-a alapján a Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a Szolgáltató a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik. 
Ha kiderül, hogy nem javítható a termék 

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a Szolgáltató részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a vételárat 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni. 

Ha negyedszer is elromlik a termék 

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk 3 alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – ha a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a vételárat 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni. 

Ha nem sikerül 30 napon belül kijavítani 

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény Szolgáltató részére való közlésétől számított 30. napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni. 

  
14. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?  
 
A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.  
 
15. Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.  
 
16. Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek. 

17. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. 

A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS 

1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.  
 
2. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával). 
 
3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §). 
 
4. A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni. 
 
5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. 
 
6. Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót. 
 
7. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni. 

8. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a Szolgáltató a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik. 

VEGYES RENDELKEZÉSEK 

1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el. 
 
2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.  
 
3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához. 

4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.  

PANASZKEZELÉS RENDJE 

1. Webáruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.  
 
2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.  
 
3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja. 
 
4. Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint: 
 
5. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz: 
 
A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu  
 
6. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja: 
 
 
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület 
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. 
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500 
Fax száma: (76) 501-538 
Név: Mátyus Mariann 
E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu
 
Baranya Megyei Békéltető Testület 
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36. 
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109. 
Telefonszáma: (72) 507-154 
Fax száma: (72) 507-152 
Név: Dr. Bodnár József 
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu
 
Békés Megyei Békéltető Testület 
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5. 
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775 
Fax száma: (66) 324-976 
Név: Dr. Bagdi László 
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu
 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület 
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. 
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870 
Fax száma: (46) 501-099 
Név: Dr. Tulipán Péter 
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu
 
Budapesti Békéltető Testület 
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 
Telefonszáma: (1) 488-2131 
Fax száma: (1) 488-2186 
Név: Dr. Baranovszky György 
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
 
Csongrád Megyei Békéltető Testület 
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. 
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék 
Fax száma: (62) 426-149 
Név: Dékány László, Jerney Zoltán 
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu
 
Fejér Megyei Békéltető Testület 
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. 
Telefonszáma: (22) 510-310 
Fax száma: (22) 510-312 
Név: Kirst László 
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu
 
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület 
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. 
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217 
Fax száma: (96) 520-218 
Név: Horváth László 
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu
 
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület 
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. 
Telefonszáma: (52) 500-749 
Fax száma: (52) 500-720 
Név: Dr. Hajnal Zsolt 
E-mail cím: info@hbkik.hu
 
Heves Megyei Békéltető Testület 
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. 
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440. 
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék 
Fax száma: (36) 323-615 
Név: Pintérné Dobó Tünde 
E-mail cím: tunde@hkik.hu
 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület 
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. 
Telefonszáma: (56) 510-610 
Fax száma: (56) 370-005 
Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit 
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu
 
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület 
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. 
Telefonszáma: (34) 513-010 
Fax száma: (34) 316-259 
Név: Dr. Rozsnyói György 
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu
 
Nógrád Megyei Békéltető Testület 
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a 
Telefonszám: (32) 520-860 
Fax száma: (32) 520-862 
Név: Dr. Pongó Erik 
E-mail cím: nkik@nkik.hu
 
Pest Megyei Békéltető Testület 
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240. 
Telefonszáma: (1)-269-0703 
Fax száma: (1)-269-0703 
Név: dr. Csanádi Károly 
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu 
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu 
 
Somogy Megyei Békéltető Testület 
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. 
Telefonszáma: (82) 501-000 
Fax száma: (82) 501-046 
Név: Dr. Novák Ferenc 
E-mail cím: skik@skik.hu
 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület 
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. 
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180 
Fax száma: (42) 311-750 
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin 
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu
 
Tolna Megyei Békéltető Testület 
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. 
Telefonszáma: (74) 411-661 
Fax száma: (74) 411-456 
Név: Mátyás Tibor 
E-mail cím: kamara@tmkik.hu
 
Vas Megyei Békéltető Testület 
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. 
Telefonszáma: (94) 312-356 
Fax száma: (94) 316-936 
Név: Dr. Kövesdi Zoltán 
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu 
 
Veszprém Megyei Békéltető Testület 
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3. 
Telefonszáma: (88) 429-008 
Fax száma: (88) 412-150 
Név: Dr. Óvári László 
E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu 
 
Zala Megyei Békéltető Testület 
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. 
Telefonszáma: (92) 550-513 
Fax száma: (92) 550-525 
Név: dr. Koczka Csaba 
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu 
 
 
7. A  békéltető testület hatáskörébe tartozik a  fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A  békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a  fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a  felek között, ennek eredménytelensége esetén az  ügyben döntést hoz a  fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. 
 
8. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes. 
 
9. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr 
 
10. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. 
 
11. Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni: 
• az eljáró bíróságot; 
• a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását; 
• az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával; 
• azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható; 
• a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet. 
A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik. 

SZERZŐI JOGOK 

1. Miután a whiskynet.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a whiskynet.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.  
 
2. A whiskynet.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet. 
 
3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire. 
 
4. Tilos a whiskynet.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a whiskynet.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető. 
 
5. A whiskynet.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges. 
 
6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.   

ADATVÉDELEM 

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://www.whiskynet.hu/adatvedelmi_nyilatkozat_3  
 
A vásárlók e-mail címének tárolására az Árukereső (Online Comparison Shopping Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759) adatfeldolgozó megbízással rendelkezik a Megbízható Bolt Programhoz kapcsolódó vásárlói elégedettség-felmérés céljából. Az itt történő vásárlások után a vásárló e-mail címe az Árukereső részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az adatfeldolgozásra így továbbított átadott e-mail címet, mint személyes adatot utasításunkra az Online Comparison Shopping Kft. kezeli, megfelelő írásbeli szerződés és adatvédelmi feltételek mellett. 

TÖRZSVÁSÁRLÓI RENDSZER 

Azok számára, akik regisztrált vásárlói a webáruháznak, a WhiskyNet Kft. kidolgozott egy Törzsvásárlói Rendszert, amely lehetőséget kínál arra, hogy egyre jobb áron szerezhesse be kedvenc whisky (vagy egyéb ital) fajtáit! 
 
Törzsvásárlói kedvezmény érvényesítéséhez nem kell mást tennie a Felhasználónak, mint kosárba helyezni a kiválasztott termék(ek)et, majd bejelentkezni. A kosárnál látni fogja Felhasználó a végösszeg alatt a kedvezményed mértékét és hogy melyik törzsvásárlói csoportban vagy jelenleg. Kosarának végösszegéből is automatikusan levonásra kerül a kedvezmény nyújtotta összeg. 
 
FONTOS! Törzsvásárlói Rendszerünk azoknak a rendeléseknek a végösszegét veszi figyelembe, amely(ek)nek már teljesített státuszra állítottunk, és át is vett a vásárló.  
 
Tehát, aki először vásárolna 100 000 Ft érték felett, az a vásárló majd csak a következő rendelésénél érvényesítheti a 3%-os kedvezményét, ha a rendelése teljesített státuszra került. Rendelései státuszát itt tekintheti meg Felhasználó: link (A teljesített státusz annyit jelent, hogy rendelését feldolgoztuk és kézhez is kapta már, vagy a futárnak már átadtuk a csomagot) 
 
Törzsvásárlói rendszerünk jelenleg négy lépcsőből áll: 
I. kategória: 100.000 Ft összesített vásárlás felett 3% kedvezmény minden további vásárlásból, bármilyen összeg esetén. 
II. kategória: 200.000 Ft összesített vásárlás felett 5% kedvezmény minden további vásárlásból, bármilyen összeg esetén. 
III. kategória: 300.000 Ft összesített vásárlás felett 6% kedvezmény minden további vásárlásból, bármilyen összeg esetén. 
IV. kategória: 400.000 Ft összesített vásárlás felett 7% kedvezmény minden további vásárlásból, bármilyen összeg esetén. 
 
Felhasználónak az összesített vásárlását rendszerünk automatikusan figyeli, rögzíti, és e-mailes értesítést küld minden esetben, ha egy magasabb kategóriát, és így nagyobb kedvezményt ért el. 
 
Figyelem! 
A törzsvásárlói kedvezmény az akciós termékek esetében, valamint Whisky Show és whiskykóstoló jegyek vásárlásakor nem érvényesíthető! Továbbá alapesetben nem vonható össze egyéb kedvezményekkel (pl. kuponkedvezmény), csak ha erre egyértelmű utalást tesz a szolgáltató.

Amennyiben a felhasználó vásárlását az áruházban bejelentkezés nélkül hajtja végre, úgy a vásárlás összege nem érvényesíthető a felhasználó korábban létrehozott áruházi profiljában, amelyben a korábbi vásárlások összegei a törzsvásárlói kedvezménybe beleszámítottak.

TERMÉK ÉRTÉKELÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT 

Szolgáltató nagyra értékeli és köszöni minden vásárlójának és látogatójának, ha termékeit értékelik. A szöveges és “pontozásos” értékelés nemcsak a mi munkákat, de a többi vásárló eligazodását is nagyban segíti. 
Az értékeléseket ugyanakkor moderáljuk. A hozzászólások tartalmáért a WhiskyNet Kft. felelősséget nem vállal és fenntartja a jogát, hogy az általa üzemeltetett web-áruházban az olyan hozzászólásokat, melyek a WhiskyNet, vagy mások jogos érdekeit, illetve közérdeket sértenek, indoklás nélkül törölje, illetve megjelenésüket letiltsa. 
 
A moderátor indoklás nélkül törölheti a 
 
• nem a teremékre vonatkozó, vagy azzal összefüggő 
• bújtatva vagy közvetlenül más céget vagy szolgáltatásait reklámoz 
• sértő, agresszív, trágár, fenyegető, félelemkeltő, gyűlöletkeltő hangnemű 
• a társadalom általánosan elfogadott erkölcsi normáit; kulturális értékeit, bármely világnézeti, vallási meggyőződést sértő 
• személyiségi, közösségi, adatvédelmi jogokat sértő 
• jogszabályba ütköző, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást tartalmazó 
• más személyét vétség, szabálysértés, bűncselekmény elkövetésével vádoló 
• népek, bármely kisebbségek és nemek közötti hátrányos megkülönböztetést tartalmazó 
• más személyes adatait nyilvánosságra hozó, másról kompromittáló információt közlő hozzászólást. 
 

Felhívjuk a figyelmet, hogy lehetőségeihez mérten mindent megteszünk az egyes hozzászólásokban esetleg megjelenő romboló jellegű programok, alkalmazások (például: vírusok) okozta károk elkerülése, illetve kiszűrése érdekében, de ezzel együtt sem vállalunk felelősséget a felhasználók által esetlegesen okozott károkért. 
 
A hozzászólás közzétételével minden Felhasználó lemond hozzászólása feletti rendelkezési jogáról, anyagi vagy más jellegű követelést a későbbiekben arra alapozva nem támaszthat. A Felhasználók hozzászólásuk beírásával korlátlan - a többszörözés, átdolgozás, nyilvánossághoz közvetítés, nyilvános előadás és a terjesztés jogát is magában foglaló - felhasználási jogot adnak a WhiskyNet Kft. részére. 
 
A megjelenő hozzászólások csak személyes használatra nyomtathatók, tölthetők le illetve terjeszthetők, és kizárólag a WhiskyNet Kft. írásbeli hozzájárulásával lehet azokat más célból felhasználni. 
A WhiskyNet Kft. a mindenkor hatályos törvények szerint saját felelősségi körén belül minden tőle telhetőt megtesz a Felhasználók személyes adatainak védelme érdekében. 

NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL 

A nyilvántartásba vétel dokumentuma letölthető innen

Szentendre, 2021.08.03.

A weboldal a felhasználói élmény fokozása érdekében sütiket (cookie) alkalmaz. Az oldal használatával Ön beleegyezik ezek használatába.