Termékek Menü
0

Fejléc hívjon minket

 • Hívjon
 • Minket!
 • +36 20 500 3722
 • H-P: 8:30 - 17:00 ig
Ön itt jár: > >

Feltételek

Tartalomjegyzék:

 

Vásárlási feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen Vásárlási Feltételek hatálya Szolgáltató weblapján (
www.whiskynet.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan letölthető innen.

A webshop-ot a WhiskyNet Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban: WhiskyNet, Szolgáltató) működteti, melynek

székhelye: 2000 Szentendre, Kovács László u. 21.
képviselőjének neve: Szatmári Katalin, cégtulajdonos
telefonszáma: +36 (1) 267-1588
+36 (20) 5 15 15 15
telefonos ügyfélszolgálati ideje

hétfő        11.00-18.00 óráig
kedd        11.00-18.00 óráig
szerda      11.00-18.00 óráig
csütörtök   11.00-18.00 óráig
péntek      11.00-18.00 óráig
szombat    10.00-14.00 óráig

e-mail címe: info@whiskynet.hu
számlaszáma: 11742087-20081249
adószáma: 13906133-2-13
cégjegyzék száma: 13-09-111910
  bejegyző bíróság:   Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság
statisztikai számjele: 13906133-5225-113-13
működési engedélyének száma: B516/2010
  engedélyező hatóság:

 Szentendre Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
  Elérhetőségei:
  2000 Szentendre Városház tér 3. pf.: 54
  +36 (26) 503 300Jelen felhasználási feltételek a whiskynet.hu weboldal használata, továbbá egyéb szolgáltatásainak körébe tartozó valamennyi szerződéses jogviszony tekintetében meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit, illetve az egyéb szolgáltatások igénybevételével összefüggő körülményeket. A jelen felhasználási feltételek hatálya valamennyi Felhasználóra kiterjed.

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen Szabályzat 2012. november 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Jogosultak vagyunk egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzétesszük. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

Ha belépsz az általunk üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvasod – akkor is, ha nem vagy regisztrált felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magadra nézve kötelezőnek ismered el. Amennyiben nem fogadod el a feltételeket, nem vagy jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

Fenntartunk magunknak minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az írásos hozzájárulásunk nélkül.


Szerzői jogok

Fenntartunk magunknak minden jogot a WhiskyNet.hu weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

Miután a WhiskyNet.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a WhiskyNet.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése, nyilvánossághoz közvetítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

A WhiskyNet.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire. A szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

Tilos továbbá a WhiskyNet.hu weboldalon tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a WhiskyNet.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő).

A WhiskyNet.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

Felhasználó a weboldal egyes részeit saját felhasználás céljából a merevlemezére lementheti, vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a weboldal így többszörözött részének a tovább használatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.


Banner-hirdetők felelőssége

Jogszabályban meghatározott kivételekkel az WhiskyNet.hu-n Hirdető által elhelyezett Hirdetések, promóciós anyagok, vagy egyéb anyagok tartalmáért illetve jogtisztaságáért, valamint a szolgáltatás használatért kizárólag a hirdetőt terheli a felelősség. Hirdetésének tartalmáért, megjelenítéséért, az információk valóságáért kizárólag a Hirdető felel.

A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon károkért és hátrányokért, elmaradt haszonért, amelyek az WhiskyNet.hu-n elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is.

Továbbá az WhiskyNet.hu üzemeltetői semmilyen felelősséget nem vállalnak a rendszer használatából adódó károkért, illetve bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is.

 

Regisztráció

A Whiskynet web-shopjában való böngészéshez, a szöveges tartalmak, vagy a termékek megtekintéséhez nem szükséges a regisztráció.

Bármilyen áru megrendelése előtt azonban regisztrálnod kell magad a rendszerben. A regisztráció során meg kell adnod a neved, a kívánt szállítási címet, e-mail címedet és telefonszámodat. Ezen adatok megadása a rendelés teljesítéséhez szükséges.

Az adatok helyességét bármikor ellenőrizheted és módosíthatod, törölheted jóváhagyás előtt. Az adott megrendelés elküldött adatai az elküldést követően már nem módosíthatók. Minden új megrendelés előtt adataidat természetesen módosíthatod.

Személyes adataid megadása után a rendszer egy e-mailt fog küldeni neked az általad megadott e-mail címre, amiben megküldjük a személyes azonosítódat és jelszavadat. Az 'Felhasználó' kezdetben az e-mail címed, míg a jelszó egy betűkből és számokból álló kombináció. Ezt a jelszót később módosíthatod a baloldalon megjelenő ’Adatok módosítása’ menüpont alatt.

A WhiskyNet kft. az általad megadott információkat a vonatkozó adatvédelmi törvény betartásával, kizárólag írásbeli információ küldéséhez, a rendelési folyamat megkönnyítéséhez, valamint probléma esetén, a Veled való kapcsolatfelvételhez használja.  Adatkezelési tájékoztatónkat itt találod.

 

Megrendelés

A Whiskynet webshopjában vásárolt árukat nem lehet továbbértékesíteni. Kereskedelmi partnerek számára egyedi kondíciókat kínálunk, ezért ilyen irányú érdeklődés esetén kérjük, vegyék fel velünk a közvetlen kapcsolatot a fent, illetve a 'Kapcsolat' menüpont alatt megadott telefonon, vagy e-mailben.

Az egyes termékek mellett feltüntetett árak az ÁFA-t igen, de a házhozszállítás költségeit nem tartalmazzák. Az ÁFA mértéke egyes termékféleségek esetében eltérő lehet. Az árak egy palackra, illetve egy db termékre vonatkoznak, ha ettől eltérő információ nincs megadva a termékleírásban.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

A termékismertetőben az egyes italféleségek mellett feltüntetésre kerül az űrtartalmuk, valamint alkoholos termékek esetében az alkohol % is.

A termékeknél feltüntetésre kerülnek az egységárak is Ft/ml-ben, megfelelve a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 4.§-ának. Nem vagyunk kötelesek azonban feltüntetni az egységárat az egy csomagban lévő, készletben értékesített, továbbá a különleges díszcsomagolású termékeink esetében.

Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

A lap bal felső részén található kategóriák közül választhatod ki a megtekinteni, megrendelni kívánt termékcsoportot, rá klikkelve  megtekintheted az alcsoportokat. Az alcsoport nevére klikkelve megtekintheted  az alcsoportban található termékek teljes választékát.

A kiválasztott termékre klikkelve megtekintheted a nagyméretű képeket a termékekről, a termék leírását,  megadhatod a rendelni kívánt mennyiséget. Ezt követően a „kosárba” nevű ikonra kattintva megrendelheted a terméket, termékeket.

Amennyiben több tételt kívánsz megrendelni, akkor a kosár tartalmának megjelenését követően térj vissza a termékek közé és válassz további terméket.

A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a „Mennyiség”oszlopban található adatbeviteli mezőbe írja be a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majd nyomja meg a „Módosítom a darabszámot” gombot. Amennyiben törölni kívánja a kosárban található termékeket, akkor nyomja meg az „X” „Kiveszem” gombot, majd ezt követően a felugró ablakban az „OK” gombot. A rendelés során a fogyasztónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére.
Amennyiben Ön már a javítani kívánt adatlapon tovább képet de még nem véglegesítette a megrendelést úgy célszerű a böngésző vissza gombjára kattintani (kék nyíl) a kívánt oldal megjelenéséig, ahol a fogyasztó már módosítás el tudja végezni.

A megrendelés elküldése előtt bármikor megváltoztathatod, ellenőrizheted a kosarad tartalmát a jobb felső sarokban található menüpontra klikkelve. Ekkor még van lehetőséget az adatbeviteli hibák javítására, tudod a terméked törölni, vagy a megrendelési mennyiséget korrigálni. Ha az adatok jóváhagyása után a megtöltött kosarat rákattintással elküldöd, rendszer a ’Pénztár’-hoz irányít. A megrendelési folyamat a {4.} lépésig, azaz a megrendelés jóváhagyásáig, bármikor megszakítható, de a megrendelés, illetve annak összetétele, a jóváhagyás után már nem módosítható. A rendszer a megrendelésről egy visszaigazoló e-mailt küld.
 

A megrendelés feldolgozása:
A megrendelések feldolgozása munkanapokon 9-17 óráig történik. Természetesen a vásárlók ezen időintervallumon kívül is leadhatják a megrendelését, mely a következő napon kerül feldolgozásra.


Amennyiben e visszaigazolás a megrendelésed elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg, az ajánlati kötöttséged megszűnik. (A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.)

Kizárjuk a visszaigazolási felelősséget, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg Hozzád időben, mert rossz e-mail címet adtál meg a regisztrációd során, vagy a fiókhoz tartozó tárhely telítettsége miatt nem tudsz üzenetet fogadni. Megrendelésed a megerősítést követően lesz hivatalos.

A rendszer a megrendelésről egy visszaigazoló e-mailt küld. Munkatársunk csakis abban az esetben veszi fel veled a kapcsolatot telefonon, vagy e-mailben, ha valamilyen nem várt probléma lépne fel.

Folyamatban lévő megrendeléseid állapotát a baloldalon található ’Saját adatok’ menüpont alatt a ’Rendelési adatok’ fejezetben bármikor ellenőrizheted.

A megrendelés feldolgozása:

A megrendelt termékeket 2-4 munkanapon belül házhoz szállítjuk.


Fizetési módok

A fizetési módot a megrendeléskor választhatod ki. A fizetés történhet készpénzben (utánvéttel, vagy helyszíni kifizetéssel), átutalással, vagy bankkártyás fizetéssel.

Készpénzes fizetésre lehetőséged van utánvét formájában. Ekkor a szállítást végző futárnak kell kifizetni az áru ellenértékét. Módod van a termék személyes átvételére is, előzetesen egyeztetett időpontban a Whiskynet budapesti mintaboltjában a Whisky Shop-ban.

Nem készpénzes fizetési mód választása esetén a termékek postázását, csak a fizetési tranzakció lezárását követően kezdjük meg.

Átutalás esetén a következő bankszámlára várjuk a megrendelés ellenértékét: Whiskynet Kft. 11742087-20081249. Ha a megrendelt áru vételárát 1 héten belül nem utalod át, úgy munkatársunk megkísérli felvenni veled a kapcsolatot, hogy tisztázza a nem fizetés okát. Ha a kapcsolatfelvétel nem sikerül a megrendelést töröljük és erről elektronikus üzenetet (e-mailt) küldünk.

Elektronikus, azaz bankkártyás fizetéskor az OTP Bank biztonságos szerverén keresztül tudsz fizetni. A bank fizetési oldala rövid letöltést követően automatikusan jelenik meg a megrendelésed elfogadását követően. A fizetés lebonyolításához bankkártyád adataira van szükség. Meg kell adnod a bankkártyád számát és lejáratának dátumát, valamint a Cvc2 kódot, ami a kártya hátoldalán található. A kívánt adatok bevitele után a „Fizetés” gombra kattintva a fizetés végrehajtásra kerül. A fizetés megtörténtéről visszaigazolást kapsz, majd pedig a rendszer visszairányít a webshop oldalára, ami szintén visszaigazolja a fizetést. Ha a bank a kártyás fizetést valamilyen oknál fogva visszautasítja, a megrendelést a Whisyknet még nem törli a rendszerből, azt az átutalásos fizetési móddal azonos módon kezeljük.

Szállítási módok és feltételek

Figyelem! Szigorúan csak 18. életévüket betöltött megrendelőket tudunk kiszolgálni, azaz a futár, kétség esetén a megrendelő életkorának igazolását kérheti az áru átadása előtt. 18 év alatti személynek szeszesital tartalmú csomagot nem adhat át a futár.

Bruttó 500 000 Ft értéket meghaladó rendelések kiszállítását a rendszer automatikusan nem fogadja el biztonsági okokból, de telefonos egyeztetés alapján van lehetőség a kiszállítás megszervezésére.


Házhozszállítás 

Megrendelt árudat Magyarország egész területén házhoz szállítjuk, viszont kizárólag belföldi megrendeléseket áll módunkban elfogadni.

A házhozszállítás díja bruttó 1.690,-Ft az ország bármely területére, de a bruttó 20.000,-Ft feletti megrendelések esetében a szállítási költségeket a WhiskyNet Kft. átvállalja tőled, azaz a szállítás ingyenes. A megrendelt árut nem szükséges személyesen átvenned, de azt csak 18 éven felüli személynek van módunkban átadni. 

Rendelésedet bármely napon, bármely időben feladhatod, rendszerünk azt automatikusan feldolgozza és visszaigazolja. A szállítás jellemzően a rendelés leadását követő második munkanapon megtörténik.  

A Futár maximum 3-szor kísérli meg telefonon felvenni veled a kapcsolatot, hogy az árut olyan időpontban szállítsa, amikor az neked alkalmas. Ha nem jár sikerrel az árut visszaszállítja a Whiskynet számára. Munkatársunk további 1 hétig próbálja meg a kapcsolatfelvételt, aztán a megrendelést töröljük a rendszerből.

ZÖLD HÉTFŐ: Minden hónap első hétfője ZÖLD HÉTFŐ, így ha az aznap leadott rendelés összértéke eléri az 5.000 Ft-ot, ingyen megy a csomag.

 

Pick Pack Pont

A Pick Pack Pontok bármikor útba esnek, hiszen országszerte 190 településen, több, mint 600 átvételi pont vár Téged. Vedd át megrendelésedet a Relay és Inmedio hírlapüzletekben, melyeket a nagyobb közlekedési csomópontoknál találhatsz meg (MÁV, BKV, Volán társaságok, Budapest Ariport), melyek korán reggeltől késő estig tartanak nyitva.

Sokat jársz a bevásárlóközpontokban, bevásárló utcákban? Akkor biztosan találsz egy Inmedio hírlapüzletet, vagy válassz a Playersroom, PlayMAX és Sportfactory üzletek közül és hétfőtől vasárnapig bármely napon átveheted a megrendelésedet.

A gépkocsival közlekedőknek pedig az akár éjjel-nappal nyitva tartó OMV és Avanti töltőállomásokat ajánljuk, a vidéki, kisebb településen élők számára, pedig a CO-OP Star üzleteket, ahol a napi bevásárlás mellett könnyedén átvehetik a megrendelt termékeket.

 
Ezen a linken megtudhatod hol a legcélszerűbb átvenned rendelésedet.

A Pick Pack Pont díja bruttó 990,-Ft az ország bármely átvételi pontjára, de a bruttó 20.000,-Ft feletti megrendelések esetében a szolgáltatás díját a WhiskyNet Kft. állja.

A csomag budapesti cím esetében, a rendelés leadásától számított 2-3 munkanapon belül megérkezik a kiválasztott átvételi pontra. Vidéki címhely esetén 3-4 munkanapon belül történik meg a szállítás. A csomag Pick Pack Pontra érkezését egy automata e-mail és sms jelzi. Az áru átvételére az értesítő üzeneteket követő hét napban van lehetőség. Amennyiben az átvétel nem történik meg, a csomag visszakerül budapesti mintaboltunkba. (1053 Budapest Veres Pálné utca 7.)

Kérjük, hogy a csomag tartalmát az átvételt követően még a boltos jelenlétében ellenőrizd le! A csomag tartalmára vonatkozó reklamációt kizárólag abban az esetben tudunk elfogadni, ha a hiány vagy sérülés ténye a boltos jelenlétében jegyzőkönyvben kerül rögzítésre.

Amit mindenképpen tudnod kell a csomag átvételéhez!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Titeket arról, hogy a 335/2012. (XII. 4.) Kormányrendelet 22. §, (5) pontja módosítása alapján 2014.04.09-dik napjától kezdődően alapvetően megváltoznak a csomagkiadás szabályai. Az átvevőnek a csomag átvételét bizonyító aláírás előtt be kell mutatnia a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványát (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél) valamint ha a csomagot nem a címzett veszi át közölni kell az átvétel jogcímét is. Abban az esetben, ha a címzett helyett meghatalmazott veszi át, úgy az átvevő adatait az átvételkor rögzítik. A személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány elnevezését, betűjelét és a számát, valamint ha a csomagot a címzett veszi át a „ Címzett” megjelölést, ha a csomagot nem a címzett veszi át akkor az átvétel jogcímeként a „Helyettes átvevő„ megnevezést kizárólag az átadónál maradó példányra kell feljegyezni. 

Személyes Áruátvétel

A megrendelt termékek személyesen is átvehetők budapesti mintaboltunkban (GoodSpirit Shop - Budapest 1053 Veres Pálné utca 7.), valamint C+C Boltunkban (Budapest, Szentendrei út 89-95.) amennyiben ezt a lehetőséget választod, a rendelési folyamat 'Szállítási Módok' menüpontjában.FIGYELEM! Minden esetben várd meg visszaigazoló e-mailünket, hogy a rendelést feldolgoztuk és a termék már átvehető! Ezt 1, maximum 2 munkanapon belül küldjük meg.

 

Törzsvásárlói Rendszer

Azok számára, akik regisztrált vásárlói webáruházunknak, a WhiskyNet Kft. kidolgozott egy Törzsvásárlói Rendszert, amely lehetőséget kínál arra, hogy egyre jobb áron szerezhesd be kedvenc whisky (vagy egyéb ital) fajtáidat!

Törzsvásárlói kedvezményed érvényesítéséhez nem kell mást tenned, mint kosárba helyezni a kiválasztott termék(ek)et, majd bejelentkezni. A kosárnál látni fogod a végösszeg alatt a kedvezményed mértékét és hogy melyik törzsvásárlói csoportban vagy jelenleg. Kosarad végösszegéből is automatikusan levonásra kerül a kedvezmény nyújtotta összeg.

FONTOS! Törzsvásárlói Rendszerünk azoknak a rendeléseknek a végösszegét veszi figyelembe, amely(ek)nek már teljesített státuszra állítottunk, és át is vett a vásárló. Tehát, aki először vásárolna 100 000 Ft érték felett, az a vásárló majd csak a következő rendelésénél érvényesítheti a 3%-os kedvezményét, ha a rendelése teljesített státuszra került. Rendeléseid státuszát itt tekintheted meg: link (A teljesített státusz annyit jelent, hogy rendelését feldolgoztuk és kézhez is kapta már, vagy a futárnak már átadtuk a csomagot)

Törzsvásárlói rendszerünk jelenleg négy lépcsőből áll:

I. kategória: 100.000 Ft összesített vásárlás felett 3% kedvezmény minden további vásárlásból, bármilyen összeg esetén.

II. kategória: 200.000 Ft összesített vásárlás felett 5% kedvezmény minden további vásárlásból, bármilyen összeg esetén.

III. kategória: 300.000 Ft összesített vásárlás felett 6% kedvezmény minden további vásárlásból, bármilyen összeg esetén.

IV. kategória: 400.000 Ft összesített vásárlás felett 7% kedvezmény minden további vásárlásból, bármilyen összeg esetén.

 

Az összesített vásárlásodat rendszerünk automatikusan figyeli, rögzíti, és e-mailes értesítést küld minden esetben, ha egy magasabb kategóriát, és így nagyobb kedvezményt értél el.

Figyelem!

A törzsvásárlói kedvezmény az akciós termékek esetében, valamint Whisky Show és whiskykóstoló jegyek vásárlásakor nem érvényesíthető! Továbbá nem vonható össze egyéb kedvezményekkel (pl. kuponkedvezmény)!

 

Termékek értékelésére vonatkozó szabályzat

A WhiskyNet kft. nagyra értékeli és köszöni minden vásárlójának és látogatójának, ha termékeit értékelik. A szöveges és pontozásos értékelés nemcsak a mi munkákat, de a többi vásárló eligazodását is nagyban segíti.

Az értékeléseket ugyanakkor moderáljuk. A hozzászólások tartalmáért a WhiskyNet Kft. felelősséget nem vállal és fenntartja a jogát, hogy az általa üzemeltetett web-áruházban az olyan hozzászólásokat, melyek a WhiskyNet, vagy mások jogos érdekeit illetve közérdeket sértenek, indoklás nélkül törölje, illetve megjelenésüket letiltsa.

A moderátor indoklás nélkül törölheti a

 • nem a teremékre vonatkozó, vagy azzal összefüggő
 • bújtatva vagy közvetlenül más céget vagy szolgáltatásait reklámoz
 • sértő, agresszív, trágár, fenyegető, félelemkeltő, gyűlöletkeltő hangnemű
 • a társadalom általánosan elfogadott erkölcsi normáit; kulturális értékeit, bármely világnézeti, vallási meggyőződést sértő
 • személyiségi, közösségi, adatvédelmi jogokat sértő
 • jogszabályba ütköző, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást tartalmazó
 • más személyét vétség, szabálysértés, bűncselekmény elkövetésével vádoló
 • népek, bármely kisebbségek és nemek közötti hátrányos megkülönböztetést tartalmazó
 • más személyes adatait nyilvánosságra hozó, másról kompromittáló információt közlő hozzászólást.

A felhívjuk a figyelmet, hogy lehetőségeihez mérten mindent megteszünk az egyes hozzászólásokban esetleg megjelenő romboló jellegű programok, alkalmazások (például: vírusok) okozta károk elkerülése, illetve kiszűrése érdekében, de ezzel együtt sem vállalunk felelősséget a felhasználók által esetlegesen okozott károkért.

A hozzászólás közzétételével minden felhasználó lemond hozzászólása feletti rendelkezési jogáról, anyagi vagy más jellegű követelést a későbbiekben arra alapozva nem támaszthat. A felhasználók hozzászólásuk beírásával korlátlan - a többszörözés, átdolgozás, nyilvánossághoz közvetítés, nyilvános előadás és a terjesztés jogát is magában foglaló - felhasználási jogot adnak a WhiskyNet Kft. részére.

A megjelenő hozzászólások csak személyes használatra nyomtathatók, tölthetők le illetve terjeszthetők, és kizárólag a WhiskyNet Kft. írásbeli hozzájárulásával lehet azokat más célból felhasználni.

A WhiskyNet Kft. a mindenkor hatályos törvények szerint saját felelősségi körén belül minden tőle telhetőt megtesz a felhasználók személyes adatainak védelme érdekében.


Reklamáció

A vásárolt termékekkel kapcsolatos mennyiségi és/vagy minőségi kifogás esetén szállítónk a kifogásolt terméket visszaszállítja, feltéve, ha a reklamáció már az átadásnál megtörtént. Jogos reklamáció esetén – nem azt kaptad, amit rendeltél, nem annyit, sérült a csomagolás, stb. - cégünk felveszi Veled a kapcsolatot egy új szállítási időpont egyeztetése végett. Az új szállítás költsége ebben az esetben természetesen cégünket terheli.

Ha bármiféle kérdésed, kérésed, észrevételed, vagy problémád lenne cégünk működésével, az általunk forgalmazott termékekkel kapcsolatban, kérjük jelezd azt nekünk. Fordulj hozzánk bizalommal hétfőtől péntekig, de. 09.00-16.00 óra között a 06 (70) 3 30 76 30 telefonszámon, vagy a hét minden napján, a nap bármely időpontjában az info@whiskynet.hu e-mail címen.

A szóbeli panaszt azonnal megvizsgáljuk, és szükség szerint orvosoljuk. Ha a panaszod kezelésével nem értesz egyet, a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontunkról haladéktalanul jegyzőkönyvet veszünk fel, s annak egy másolati példányát átadjuk Neked. Ha a panaszod azonnali kivizsgálása nem lehetséges, szintén jegyzőkönyvet veszünk fel, s annak egy másolati példányát átadjuk neked.

Az írásbeli panaszt az webáruházunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Panasszal fordulhat az alábbi Hatósághoz.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napjával jogutódlással megszűnt. Az NFH általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium lett.  Ezzel egyidejűleg 197 járásban jelent meg fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatkör, így a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak.

Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/Panasza esetén lehetősége van a békéltető testülethez fordulni.
A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja:
http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

 

 

Elállás

 

 

A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. Kormányrendelet (rendelet) szabályozása értelmében a vásárlástól számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhatsz a szerződéstől, visszaküldheted a megrendelt terméket. Az elállás érvényes, ha az arra irányuló kérést a kézhez vételtől számított 14. napig küldöd el.

Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terhel, mi azonban követelhetjük a nem rendeltetésszerű használatból (ide értendő a csomagolás megrongálódása is) adódó anyagi kár megtérítését.
Nem illet meg az elállási jog olyan termék esetén, mely személyedhez kötött, az utasításaid alapján vagy kifejezett kérésedre állítottak elő, így különösen az általad szolgáltatott emblémákkal ellátott termékek. Élelmiszerek, italok megrendelése esetén csak akkor élhetsz az elállás jogával, ha terméket bontatlanul vissza tudod szolgáltatni, azaz ha nem kezded meg a fogyasztását.

A Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabály értelmében köteles a Fogyasztó által kifizetett teljes összeget haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó  elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a visszatéríteni, s ez az összeg a kiszállítás költségét is tartalmazza.

Amennyiben élni szeretnél elállási jogoddal, annak jelzését megteheted Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató.
Kiemelten ügyelned kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése Téged terhel! A termék visszaérkezését követően, haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül az általad megadott bankszámlaszámra visszatérítjük a termék vételárát.


A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. Kormányrendelet hatályos állapotban itt érhető el.

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

A Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján jogosult az áru átvételét követő 14 napon belül indokolás nélkül elállni a vásárlástól. Ebben az esetben Szolgáltató köteles a Fogyasztó által kifizetett teljes összeget haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által kifizetett teljes összeget ideértve a kiszállítás költségét is. Amennyiben a vállalkozás az elállási vagy felmondási jogra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az elállási vagy felmondási idő 12 hónappal meghosszabbodik. Ha a vállalkozás a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra vagy felmondásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.
 

Elállási jog gyakorlásának a menete:

Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal úgy köteles az elállási szándékát tartalmazó elállási nyilatkozatot az alábbi elérhetőségek egyikére elküldeni:

Postázásai cím: 1033 Budapest, Szentendrei  út. 95

Email cím: info@whiskynet.hu

Fax: 06 (1) 9201148

Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja az elállásinyilatkozat-mintát is, innen tölthető le.

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a WhiskyNet címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A megrendelőt ezenfelül egyéb költség nem terheli. A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon

többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Szolgáltató jogosult a Fogyasztó által kifizetett teljes összeg visszafizetését mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte. A Szolgáltató visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztó semmilyen többletköltség nem terheli. A Fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározottak szerint gyakorolja.

Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát;

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

Webáruházunk kínálatában olyan termékek is találhatók melyek esetében a fogyasztó felbontás után nem gyakorolhatja az elállási jogot (csokoládé, édesség, alkoholos és alkohol mentes italok, stb.) ezzel kapcsolatban érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon.

A 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 29. § (1)-nek alapján a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát az alábbi esetben:

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

Jótállás
Hibás teljesítés esetén az WhiskyNet Kft a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az illetve a rendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkekre (10 000 Ft feletti értékű termékekre) a kötelező 1 év jótállást vállal. A WhiskyNet Kft jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Vevőt a jótállásból fakadó jogok az Kellékszavatosság és a
Termékszavatosság ismertetésénél meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Amennyiben a jótállás kérése helytálló, a vásárló kérheti a termék cseréjét, vagy javítását.
Amennyiben nem áll módunkban a termék cseréje készlethiány miatt, a javítás lehetősége áll fenn. Lehetőség van az árleszállítás igénylésére illetve a vételár visszatérítésére abban az esetben, ha sem a termék cseréjére sem a javítására nincs lehetőség. Amennyiben a Vevő a termék meghibásodása miatt a termék átadásától számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét a WhiskyNet Kft köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A megvásárolt termékekre vonatkozó szavatossági vagy jótállási igényét jelezheti személyesen vagy levélben az alábbi elérhetőségek egyikén:
• Üzlet: WhiskyShop 1053 Budapest Veres Pálné u. 7.
• Telefon: 06205003722
E-mail:info@whiskynet.hu

Cookie kezelés

A weboldal használat során az Üzemeltető kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése. Az adatfájlok használata során az Üzemeltetőhöz került adatokat az Üzemeltető nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. Az ún. session cookie-k a cookie-kben beállított határidő végével automatikusan törlődnek.

Az Üzemeltetőnek nem szükséges a felhasználó hozzájárulása az alábbi cookie-k használat során:
· A jelszóval védett munkamenethez használt cookie;
· A bevásárlókosárhoz használt cookie;
· Biztonsági cookie-k ;
A felhasználó a böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén, illetve a cookie-k küldését bármikor megtilthatja.
Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy a cookie-k el nem fogadásával bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A felhasználónak lehetőségük van a cookie-kat törölni az Eszközök/Beállítások menüben, általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

Vegyes Rendelkezések

Ha a jelen felhasználási feltételek bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
Amennyiben a Szolgáltató a felhasználási feltételek alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a felhasználási feltételek valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen felhasználási feltételek hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a hatásköri szabályok figyelembe vételével a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

 

Panaszügyintézés lehetőségeinek ismertetése:
 

• Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken

tudja bejelenteni:

Levelezési cím: 1033 Budapest Szentendrei út 95

Telefonszám: 06205003722

Email cím: info@whiskynet.hu

• Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság:

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Faxszám: +36 1 210 4677

Vagy az illetékes Területi Főfelügyelőség elérhetősége

A területileg illetékes Területi Főfelügyelőség elérhetőségei:

Területi Főfelügyelőség neve: Budapest Főváros Kormányhivatala

Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Területi Főfelügyelőség székhelyének postai címe: 1364 Budapest, Pf.: 144.

Területi Főfelügyelőség telefonszáma: +36-1 450-2598

Területi Főfelügyelőség e-mail címe: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

A békéltető testület elérhetőségei:
 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

Név: Mátyus Mariann

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;
 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Név: Dr. Bodnár József

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;
 

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Név: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;
 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Név: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;
 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;
 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149

Név: Dékány László, Jerney Zoltán

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;
 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Név: Kirst László

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;
 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Név: Horváth László

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;
 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-749

Fax száma: (52) 500-720

Név: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: info@hbkik.hu;
 

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Név: Pintérné Dobó Tünde

E-mail cím: tunde@hkik.hu;
 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;
 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Név: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;
 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Név: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu;
 

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703

Név: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu
 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Név: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu;
 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 311-750

Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;
 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Név: Mátyás Tibor

E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Név: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu
 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.

Telefonszáma: 88/429-008, vagy 88/814-111 (VKIK)

Fax száma: 88/412-150 (VKIK fax száma)

Név: dr. Vasvári Csaba elnök ( munkanapokon hívható 08:00-13:00 óráig: 06/30/608-0270-es

mobilon)

Fogadóóra: kedden 08:00 – 13:00, ekkor közvetlenül hívható telefonszám: 88/814-121

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

web: www.bekeltetesveszprem.hu
 

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Név: dr. Koczka Csaba

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

 

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül

rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják

érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Magyarország is köteles ún. online vitarendezési kapcsolattartó pontot működtetni, ahol minimum két tanácsadónak kell rendelkezésre állnia, akik segítik a vitás feleket, ha az eljárással kapcsolatban kérdésük merülne fel. Ezt a feladatot hazánkban a Budapesti Békéltető Testület látja el.

[http://www.bekeltet.hu/1-Hirek/296-Online-vitarendezes-ingyen-gyorsan-egyszeruen-gyakori-kerdesek-es-valaszok]

Az online vitarendezési platform az alábbi linken érhető el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU


Köszönjük figyelmedet, és jó vásárlást kívánunk!